Jdi na obsah Jdi na menu
 


Typy kostních spojení

29. 1. 2012

TYPY KOSTNÍCH SPOJENÍ


 

Obecná charakteristika kostních spojů:


 

**spojení kostí *pevné – vazy, chrupavky, srůsty

*pohyblivé - klouby


 

**ARTROLOGIE – nauka o vývoji, stavbě a funkci kloubů


 


 

VAZIVOVÉ SPOJE - PEVNÉ


 

*SYNDEZMÓZY *kostní spoje tvořeny vazivem

*s převahou kolagenních nebo elastických vláken

*okraje spojovaných kostí nejsou pokryty kloubní chrupavkou

*spoje lebečních kostí –švy – suturae

*umožňuje drobné posuny


 


 

CHRUPAVČITÉ SPOJE


 

*SYNCHONDRÓZY *poměrně pevné kostní spoje pomocí chrupavky

*hyalinní a vazivová chrupavka

*hyalinní – jednotlivé úseky hrudní kosti a kosti lebeční báze

*vazivová – symfýza, meziobratlové disky


 


 

KOSTĚNÉ SPOJE


 

*SYNOSTÓZY *druhotné spoje z původně vazivového nebo chrupavčitého spojení – křížová kost

*srůst kostí původně chrupavčitého spojení

*nepohyblivé spojení

*PATOLOGICKÁ SYNOSTÓZA – ANKYLÓZA – kostěné přemostění kloubní štěrbiny – dochází následně k nepohyblivému spojení kostí


 


 

KLOUB – ARTICULUS


 

*jsou-li kosti pouze ve vzájemném kontaktu a pouzdro je na obvodu styčných ploch kostí, jedná se o KLOUB

*ARTICULUS SYNOVIALIS *pohyblivé

*kontaktní plochy nebo více kostí jsou povlečeny hyalinní chrupavkou

Kloubní plochy – facies articularis

*tvoří konce artikulujících kostí, povlečené chrupavkou – kloubní hlavice a kloubní jamka

*hlavice –caput, capitis – konvexní

*jamky – ploché - konkávní


 

DĚLENÍ KLOUBŮ PODLE TVARU STYČNÝCH PLOCH:


 

KULOVITÝ KLOUB

*flexe, extenze, abdukce, addukce, rotace, cirkumdukce – kroužení

*ramenní kloub


 

ELIPSOVITÝ KLOUB

*flexe, extenze, lateroflexe – úklony,

*spojení týlní kosti a atlasu


 

SEDLOVÝ KLOUB

*flexe, extenze, abdukce, addukce, mírná rotace,

*záprstní a zápěstní kosti


 

VÁLCOVITÝ KLOUB

2 typy °ŠARNÝROVÝ *silné postranní vazy

*klouby mezi falangy ( články prstů )

°KOLOVÝ * jednoosý kloub s možností rotace

*spojení hlavice radia s ulnou


 

KLADKOVÝ KLOUB

*modifikace válcovitého kloubu

*spojení pažní a loketní kosti


 

PLOCHÝ KLOUB

*nemá v pravém smyslu hlavici a jamku, kloubní plochy jsou téměř rovně,

*pohyb omezen silnými vazy

*připojení claviculy k lopatce


DISKY A MENISKY


 

*chrupavčitá destička uložená mezi kloubní konce kostí


 

*DISK *plná, téměř stejně tlustá destička

*rozdělující vnitřní prostor kloubu na dvě štěrbiny


 

*MENISKUS *tvar srpu, na okrajích je vysoký a směrem ke středu se snižuje

*neodděluje kloubní plochy úplně

*jedná se o vazivovou chrupavku


 

Funkce disků a menisků:


 

*vyrovnávají nestejná zakřivení kloubních ploch

*zvyšují pohyblivé možnosti kloubu

*při zatížení kloubů se pružně deformují

*zlepšují distribuci synoviální tekutiny


 

LAMBRUM ARTICULARE – chrupavčitý lem


 

*obkružuje okraje kloubní jamky kořenových kloubů HK a DK – articulatio humeri et coxae ( kloub pažní a kyčelní )

*tuhé kolagenní vazivo

*doplňuje kostěnou kloubní jamku a zvětšuje její hloubku

*při normálním pohybu nejsou lambra zatěžována a nedeformují se


 

KLOUBNÍ POUZDRA A VAZY – CAPSULA ARTICULARIS

*spojuje artikulující kosti po obvodu styčných ploch


 

Stavba pouzdra


 

*zevní fibrózní membrána – STROTUM FIBROZUM

*zajišťuje stabilitu a pohyblivost kloubu


 

*uvnitř membrána synovialis – STROTUM SYNOVIALIS

*ohraničuje


 

*kloubní dutina – CAVITAS GLENOIDALIS

*nepatrná štěrbina

*tvar kloubních dutin je pro jednotlivé klouby typický


 

*kapsulární vazy

*na povrchu pouzdra nebo jsou součástí pouzder


 

*extrakapsulární vazy a úpony nebo začátky svalů

*zpevnění kloubních pouzder

 

ELASTICKÁ VLÁKNA

*málo – hlavně kolagenní – kolagen 1. typu


 

SYNOVIÁLNÍ MEMBRÁNA - STROTUM SYNOVIALIS


 

*souvisle vystýlá vnitřní povrch kloubu

*nekryje ani kloubní chrupavky, disky a menisky

*upíná se na kost v těsné blízkosti kloubních chrupavek

*na vazivovou vrstvu pouzdra naléhá nebo je oddělena vrstvičkou řídkého vaziva


 

SYNOVIÁLNÍ TEKUTINA


 

*filtrát krevní plasmy a produkt buněk synovia

*k filtraci dochází přes stěnu kapilár pod povrchem synoviální membrány, přes kterou se dostává tekutina dovnitř dutiny

*skládá se z: filtrát plasmy + kyselina hyaluronová+ buňky ( velké množství )

*tekutiny je proměnlivé množství – kolenní kloub – GENU – 2 – 4 ml


 

*funkce tekutiny: 1.zabezpečení výživy

2.zvyšuje a udržuje pružnost chrupavek

3.snižuje tření kloubních ploch ( hlavní součástí mazadla je kys. hyaluronová )


 

CÉVNÍ ZÁSOBENÍ KLOUBNÍCH POUZDER


 

*v pouzdře dvojí kapilární síť a)povrchová – fibrózní vrstva

b)hluboká – synoviální

*oba systémy propojeny

*na periferii chrupavek vytvářejí cévy synoviální membrány cirkulární sítě – odtud vyživován okraj kloubních chrupavek


 

MÍZNÍ CÉVY


 

*též se vyskytují v kloubním obalu

 

INERVACE KLOUBNÍCH POUZDER


 

*senzitivní – informace o poloze kloubních konců, úhlové rychlosti a směru pohybu , stupeň napětí pouzdra a vazů – PROPRIOCEPCE – schopnost vnímat polohu a pohyb těla a jeho částí v prostoru

*vnímání bolesti a tlaku – fibrózní vrstva

 

Náhledy fotografií ze složky Somatologie