Jdi na obsah Jdi na menu
 


FYZIOTERAPIE

29. 4. 2012

 

FYZIOTERAPIE

 

Charakteristika

 

 • obor, který využívá fyzikálních prostředků

 • fyzikální podněty mohou být přírodní nebo umělé

 • využívají se v sériích několika aplikací, pak mluvíme o tzv. kúře

 • aplikuje se v rámci celkové (komplexní léčby)

   

Účinky

 

 • jedná se především o biologickou reakci, která ovlivňuje nervová zakončení a má vliv na činnost a funkci tkání

 • cílem je správné dávkování podnětů

 • fyzioterapie se uplatňuje v diagnostice, je součástí komplexního rehabilitačního programu, LTV a masáže

 

Rozdělení

 

 1. mechanoterapie (přístrojová léčba)

 2. termoterapie

 3. elektroterapie

 4. fototerapie (léčba světlem)

 5. kynezioterapie (léčba pohybem)

 6. balneologie (lázeňské prostředky)

 7. klimatoterapie (léčba vzduchem)

 

TERMOTERAPIE

 • účinky tepla:

  • působí na NS, svalstvo a jeho napětí

  • ovlivňuje vnímaní bolesti

  • cílem je prokrvení

  • vliv tepla musí být příjemný

  • nikdy by v této terapii neměla být nevolnost z tepla

 • teplota: je stav organismu

 • teplo: vzniká v těle metabolickými pochody

 • tepelná tolerance: snášenlivost tepla

 • termoregulace: schopnost organismu regulovat teplotu

 • důležitou roli v této terapii hraje také otužování (fyz. děj je ovlivněn vlastností organismu a naší NS)

 • záleží na klimatických podmínkách a otužilosti, ovlivňuje obranyschopnost organismu

 • probíhat může postupně nebo systematicky

 • druhy:

  • parafín

  • solux

  • lávové kameny

  • rašelina

 

HYDROTERAPIE

 

 • léčba vodou

 • vodní procedury se používají k urychlení odstranění únavy a pro zvýšení obranyschopnosti

 • uplatňují se účinky:

  • chemické (složení vody)

  • mechanické (trysky)

  • tepelné (vířivky)

 • na organismus působí voda, energie, chemické látky a to z důvodu preventivního, léčebného a rehabilitačního

 • účinky:

  • vliv na oběhovou soustavu

  • látková výměna

  • analgetický účinek

  • stimulační účinek

  • dochází k zúžení cév v první fázi, rozšíření cév v druhé fázi = vliv na krevní oběh

  • vliv na NS

  • vliv na svaly

 • indikace:

  • svalová problematika

  • psychické onemocnění

  • relaxace

 • kontraindikace:

  • zánětlivá onemocnění

  • akutní stavy

  • kožní problematika

 • hlavní zásady

  • hladina vody (hloubka)

  • časový interval

  • plocha aplikace (podle toho s čím cvičím)

  • teplota vody

 • stupně vody:

  • velmi studená (12-17°C)

  • studená

  • chladná

  • vlažná

  • teplá

  • horká (43°C)

 • druhy:

  • vodní střiky (založeny na různém tlaku proudu vody, důležitá je velikost plochy a důraz na kontraindikace – osteoporóza, varixy)

  • koupele (mohou být s přídavkem bylinných preparátů, částečná nebo úplná, podvodní masáže, masáž proudem vody a tlakem vody z různých vzdáleností)

  • vířivá koupel (proudění vody působí jako masáž na základě elektricky vířící vody)

 

ELEKTROTERAPIE

 

 • využití:

  • léčba

  • diagnostika

  • pro obojí se využívá zdroj impulzního střídavého a stejnosměrného proudu

 • důležitou osobností v 18. a 19. století byl Galvani a Watt

 • různé druhy elektrického potenciálu (proud, napětí, odpor, vodivost, elektrické pole)

 • vedení proudu může probíhat o různých frekvencích (nízká, střední, vysoká)

 • indikace:

  • poúrazové stavy

  • chronická onemocnění

  • obrny

  • poruchy prokrvení

 • kontraindikace:

  • gravidita

  • kožní problémy

  • různé přístroje včetně myostimulátorů

 • rozdělení:

  • a) galvanoterapie

  • b) impulsoterapie

  • c) ultrazvuk

  • d) magnetoterapie

 • význam při práci v elektroterapii souvisí s účinky:

  • analgetický

  • spasmolytický

  • protiedemový

  • myorelaxační

  • protizánětlivý

 • důležitá je také bezpečnost práce (návody přístrojů, doba působení, eventuální reakce)

 

a) galvanoterapie

 • funguje na bázi jednosměrného proudu (iontoforéza = do povrchových vrstev kůže se aplikují prostřednictvím proudu léčivé látky)

b) impulsoterapie

 • využívá se nízké frekvence proudu (diadynamika)

 • intenzita proudu závisí na velikosti elektrod v době působení (čím akutnější problém, tím kratší doba působení)

 • c) ultrazvuk
 • využívá se vysoká frekvence proudu (diatermie)

 • přeměna mechanické energie na tepelnou

 • aplikace podle typu hlavice a lokality použití

 • d) magnetoterapie

 • využívá léčebných účinků pomocí pulzujícího magnetického pole

 • magnety mohou být různé velikosti, kvality a konstrukce

 

KRYOTERAPIE

 

 • léčba chladem

 • využívá se částečně i úplně

 • tlumí zánět i bolest

 • metody:

  • studený vzduch

  • studené krystaly (rozdrcený led)

  • studená voda

  • ledové kostky

 • kontraindikace:

  • porucha srdečního rytmu

  • poruchy periferního prokrvování

  • chladová alergie

 

FOTOTERAPIE

 

 • léčba světlem a kombinací s jinými metodami

 • využívá se léčebného účinku optického spektra

 • druhy a postupy:

  • infračervené (slunce, solux a teplomety)

  • ultrafialové (složka slunečního záření)

  • světlo viditelné/neviditelné (den, noc)

  • rentgen (ozařování)

a) biolampa

 • svítí v široké oblasti spektra

 • biostimulační efekt

 • regenerující účinek

 • o jejím použití rozhodne lékař

b) laser

 • světlo je zesilované

 • tzv. dlouhodobé záření

 • míra absorbce světla v jednotlivých vrstvách pokožky, závisí na vlnové délce laseru