Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učení

5. 3. 2012

UČENÍ


 

*proces získávání zkušeností a utváření jedince v průběhu jeho života

*neprobíhá jen u člověka, ale i u živočichů

*učení je každé obohacení individuální zkušenosti v průběhu vývoje jedince – vše co člověk získá po narození ve styku s prostředím a co vyvolá trvalejší změna v jeho životě


 


 

FÁZE UČENÍ


 

1.motivační

*příprava k učení

*ujasnění si, PROČ se budeme učit a CO

2.poznávací

*pronikání do problému, seznamování se s problémem

3.výkonná

*pochopení, vyřešení daného problému

*osvojení si danné látky

4.kontrolní

*prověřování naučeného

*kontrola


 

DRUHY UČENÍ


 

1.intelektové

*osvojování způsobu řešení problému, pracuji pouze hlavou


 

2.senzomotorické

*osvojování si dovedností, návyků, př. učit se chodit, tancovat, řídit, psát na stroji, malovat


 

3.sociální

*začleňování se do společnosti, učení se žít mezi lidmi

př. tolerance, schopnost přijmout jiný názor, podřídit se autoritě, ale také sebeprosazování se


 

podmínky učení:


 

1.motivace

*nejlépe na střední úrovni, příliš silná motivace = stres


 

2.intelektové schopnosti

*velmi důležité


 

3.únava

*fyzická či duševní


 

4.pracovní zázemí

*pracovní kout, stůl


 

5.metody učení


 

metody učení:


 

*pravidelnost - lépe několik hodin denně něž několik hodin za měsíc (nárazové), kratší učení, rozdělení učení na části, učení se na poslední chvíli


 

*snaha pochopit - ne nazpaměť


 

*uspořádání či výběr nejdůležitějších poznatků


 

*podtrhávání, barevné zvýraznění


 

*návaznost na předchozí učivo nebo na jiné předměty


 

*využití tzv. "zkratkových časů", př. autobus, metro


 

*použití taháků


 

*střídání činností, předmětů (nejtěžší předmět zařadit doprostřed)


 

*učení bez zvukové kulisy