Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vylučovací systém

5. 2. 2012

VYLUČOVACÍ SYSTÉM


 

*skládá se 2 základních částí


 

1)ledviny

2)vývodné cesty močové

-ledvinové kalichy – calices renales

-pánvička ledvinná – pelvis renalis

-2 močovody – ureter

-močový měchýř – vesica urinaria

-močová trubice – uretra


 

Ledviny - ren, nefros

*mají fazolovitý tvar

*jsou uložené v dutině břišní, retroperitoneálně v oblasti beder

*párový orgán

*na povrchu je vazivové pouzdro - pod ním je kůra ( cortex ) a pod ní je dřeň ( medula )

*pravá ledvina je uložena níže kvůli játrům

*na horních pólech ledvin jsou uloženy nadledvinky – žláza s vnitřní sekrecí

*ledviny mají tukový polštář – tepelně izoluje ledviny a brání jejich pohybu

*základní stavební jednotkou ledvin je nefron

*ledviny mají 1 500 000 nefronů a každý pracuje samostatně


 

Nefron se skládá:


 

1)Malpigiho tělísko

2)systém tubulů


 


 

1)Malpigiho tělísko

*Baumanův váček ( poudro )

*klubíčko kapilár – glomerulus

*močový pól – stéká do něj glomerulární filtrát = primární moč

*na glomerulu je tzv. bazální membrána, přes kterou dochází k filtraci přivedené krve a následnému vzniku primární moči

*za normálních okolností přes bazální membránu neprochází bílkoviny ani krevní elementy

*za den se vytvoří 180 litrů primární moči


 

2)Systém tubulů *skládají se z:

-proximální tubulus

-distální tubulus

-Henleova klička

-sběrný kanálek

*v tubulech dochází k tubulárním procesům, které vedou k vytvoření definitivní moči tj. cca 1,8l moči za den

*během tubulárních procesů dochází především ke zpětné resorpci vody – hlavně distální tubulus a proximální tubulus a dále ke zpětné resorpci aminokyselin, iontů

*zde působí hormon hypothalamu ADH – antidiuretický hormon

*pokud nemá organismus dostatek vody musí jí zpětně vstřebat

*během glomerulární filtrace a tubulárních procesů se tělo zbavuje odpadních látek ( amoniak, močovina )

*moč je sterilní a neobsahuje bílkoviny, krevní elementy a cukry

*ledvinový práh pro glukózu je 10mmol/l

*DIALÝZA – filtrace krve přes přístroj ( umělá ledvina )

*normální hladina krevního cukru je 3,5 - 5,5 mmol/l – pokud se objeví cukr v krvi?? ( moči ), jedná se o diabetes mellitus

*distální tubuly ústí do sběrných kanálků a ty vedou do dřeně ledvin, kde na vrcholku pyramidy vedou moč do ledvinových kalichů. Jedná se již o definitivní moč. Z těchto kalichů vede moč do pánvičky ledvinné, kde se shromažďuje. Pokud je jí 5 ml tak vytvoří močové vřeténko, které je posunováno močovody.


 

Vývodné cesty močové


 

*leží v oblasti malé pánve, u mužů je uložena pod spodinou močovou PROSTATA

*do močového měchýře ústí 2 močovody( uretery ) a z měchýře ústí jedna močová trubice ( uretra )

*močový měchýř má objem 750ml, když je náplň měchýře kolem 250ml již vnímáme potřebu močení, ale není to náhlé

*močení ovlivňují dva svěrače:

**vnitřní ( hladká svalovina )

**zevní ( příčně pruhovaná svalovina )


 

MIKCE ( močení )


 

*je reflexní děj, který je za normálních okolností ovládán mozkovou kůrou, jedná se tedy o děj ovládaný vůlí

*je to reflexní děj jen z části

*v močovém měchýři jsou uloženy BARARECEPTORY, které snímají tlak v močovém měchýři, pokud dojde k naplnění měchýře alespoň částečně, tak je informace z BARARECEPTORŮ přenesena do sakrálního segmentu míchy a zde je zpracována, následně dojde k uvolnění vnitřního svěrače, dále je informace vedena do mozkové kůry FRONTÁLNÍHO LALOKU a tím se z močení stává volní akt neboť v kůře dojde ke zhodnocení zda může být zevní svěrač uvolněn či nikoliv

*pokud dojde k přerušení nervové dráhy mezi mozkem a míchou, dochází k INKONTINENCI ( neovládání močení )

*malé děti do 3 let nejsou inkontinentní - jedná se problém ZRALOSTI mozkové kůry

*močová trubice je pohlavně rozdílná

**ženy mají trubici rovnou 3-5cm dlouhou

**muži mají trubici 2x zahnutou a 18 – 22cm dlouhou, slouží k močení a ejakulaci

 

Náhledy fotografií ze složky Somatologie